Klapy i zawory przeciwpożarowe

Klapy i zawory przeciwpożarowePrzeciwpożarowe klapy odcinające przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji i klimatyzacji poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji
od strefy objętej pożarem.