Kratki, nawieczniki, puszki

Kratka wentylacyjna spełniająca dwie funkcje: - umożliwia podłączenie przewodu okrągłego oraz  służy jako standardowa kratka.

Zastosowane w prawidłowy sposób, kratki wentylacyjne są efektywnym i tanim rozwiązaniem wentylacji pomieszczeń.