Kurtyny i nagrzewnice kanałowe

Nagrzewnice kanałowe mają zastosowanie w kilku rozwiązaniach ogrzewania kanałowego. Nagrzewnice przeznaczone do ogrzewania powietrza przepływającego w kanałach wentylacyjnych. Mogą pełnić funkcję oddzielnego elementu który nagrzewa pomieszczenie bezpośrednie działanie. Obudowa wykonana jest z blach ocynkowanych z kołnierzami.

Kurtyna powietrznaKurtyna powietrzna (zasłona powietrzna) - urządzenie montowane nad lub obok drzwi celem stworzenia bariery dla przepływu powietrza (odizolowanie wnętrza pomieszczenia od otoczenia). Kurtyna powietrzna składa się z wentylatora pracującego na powietrzu obiegowym oraz wymienika ciepła (niektóre kurtyny powietrzne nie posiadają wymiennika ciepła).